Over mij

Werkwijze

Ontwerpen is een organisch proces waarbinnen op verschillende momenten bepaalde invloeden een rol spelen. Ik vind het belangrijk dat mijn projecten eenvoudig van opzet zijn en tot de verbeelding spreken. Eenvoud met een twist zeg maar. Het hele proces van het bedenken van de eerste prille ideeën tot het realiseren ervan, vind ik het mooiste aan mijn vak.

Om een project te kunnen realiseren, is een goed begin van cruciaal belang. Past de vraag bij het beschikbare budget bivoorbeeld? Of maak je met elkaar de afspraak dat een creatief proces juist nodig is om alle wensen van de verschillende stakeholders boven water te krijgen? Met dergelijke processen heb ik veel ervaring. Ik vind het dan ook belangrijk om altijd een kritische grondhouding te hebben zodat we samen tot het beste resultaat kunnen komen.

Bij aanvang van een ontwerpopgave probeer ik altijd zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Die informatie kan komen uit de gesprekken die ik voer, vragen die ik stel of ik zoek de nodige relevante informatie op. De locatie en de functie zijn voor mij van wezenlijk belang. Door tijdens het ontwerpproces zoveel mogelijk informatie te delen, krijg je soms onverwachte feedback terug, waarmee je weer iets kunt doen.

De eerste ideeën zet ik om naar eenvoudige, driedimensionale ontwerpen. Vaak vergezeld met een aantal platte tekeningen en referentiebeelden. Samen met de opdrachtgever neem ik de voorstellen door en maken we afspraken over de volgende stap. Zo gaat het steeds, zij het in een andere vorm, het gehele proces verder. De plannen worden tussentijds getoetst op financiële haalbaarheid, om vervelende verrassingen te voorkomen. Traditioneel gezien wordt een aannemer pas aan het eind van het ontwerpproces aangehaakt. Ik ben er juist voor om in een vroeg stadium van het ontwerpproces aannemers te benaderen om ze te laten meedenken over het project.

Ik streef er naar om samen met een multidisciplinair team te komen tot de beste prestaties. De architect is een van de disciplines binnen een groter geheel. Hij of zij zet de eerste ideeën om in concrete voorstellen. Door verschillende invalshoeken te laten zien, kun je samen keuzes maken. Door deze werkwijze door het gehele proces voort te zetten wordt de opdrachtgever onderdeel van het team. De opdrachtgever is echter niet altijd de eindgebruiker. Waar mogelijk ga ik dan ook graag het gesprek met de eindgebruiker aan om voor hen een zo optimaal mogelijk ontwerp te maken.

Waarmee kan ik je nog meer helpen?