Nieuws

Klein maar fijn

Een klein project waar we op moment mee bezig zijn is de uitbreiding van een technisch gebouw in de duinen van Scheveningen. Nou ja letterlijk klein, maar er komt wel wat kijken bij een dergelijk gebouw.

Aan het einde van de Houtrustweg staat een technisch gebouwtje met daarnaast een diekje voor oud vissers. Omdat het zuidelijk havenhoofd verder wordt ontwikkeld moet het gebouwtje worden verplaatst. Na een studie naar mogelijke locaties is ervoor gekozen het bestaande technische gebouw dat vlakabij in de duinen staat uit te breiden met ca. 3 x 3 meter. Een kleine opgave zou je zeggen, maar niet is minder waar.

Zo is het uit te breiden gebouwtje voorzien van een kunstwerk. Dit werk maakt onderdeel uit van een door The Hague Streetart georganiseerde kunstroute. Via deze organisatie hebben wij ervoor gezorgd dat de kunstenaar na de verbouwing opdracht krijgt om het bestaande kunstwerk uit te breiden.

De locatie waar het huidige gebouw staat is een kwetsbaar natuurgebied dat extra onderzoek vergt. Er loopt daarom een flora en fauna onderzoek. Afhankelijk van de uitkomst zullen de werkzaamheden voor dit gebouw kunnen gaan beginnen. Aan de aannemer zullen extra eisen worden gesteld in verband met het bouwen in de duinen, zoals het werken met electrisch materieel.

Binnenkort meer, so stay tuned 😉

Waarmee kan ik je nog meer helpen?