Gevleugelde ondersteuning rijkswegen

 

 Op meerdere plekken langs de Nederlandse snelwegen staan bijzondere houten gebouwen: zogeheten steunpunten A-wegen van Rijkswaterstaat (RWS). Hiervandaan rijden strooiers en ploegen af en aan om de wegen tijdens winterse taferelen berijdbaar te houden. Het hele jaar rond hebben de weginspecteurs van RWS er hun standplaats.

 In Houten (A27) staat het grootste, nieuwe steunpunt. Verouderde ‘zoutloodsen’ elders in het land wil opdrachtgever Rijkswaterstaat nog vernieuwen en ze een kwaliteitsslag geven. Tegelijkertijd beoogt RWS een meer uniform beeld te gaan uitdragen.

Lees meer..

studioSK ontwikkelde hiertoe met een multidisciplinair team van ingenieursbureau Movares uit Utrecht, een modulair ontwerp dat op verschillende locaties toepasbaar is. Afhankelijk van de kavel kan het gebouw groter of kleiner worden. Het is een kwestie van een stramien erbij of -af. Dat is best bijzonder omdat dit ook met de integraal mee-ontworpen installaties gebeurt.

 

Het integrale BIM model is gebaseerd op de analyse van het logistieke kernproces. De bebouwing staat niet aan de randen, maar centraal op de kavel. Door middel van computersimulaties is het project samen met het rijdend personeel geoptimaliseerd. Nu werkt het geheel als een geoliede machine.

Het steunpunt bestaat uit twee gebouwen. De opslagloods voor het strooizout en de stalling voor het materieel. Op de kopse kant van de stalling is een bouwvolume opgenomen waar de kantine met werkplek en de werkplaats zijn gesitueerd. Vanuit dit bouwdeel kunnen de medewerkers via de centrale as veilig bij het materieel komen. Die as loopt tussen de prominente kolommen door en is daardoor vrij van het kernproces.

De houten constructies springen met hun indrukwekkende overspanningen direct in het oog. De samengestelde houten kolommen dragen vanuit het midden het gevleugelde dak van de stalling. De afmetingen van de gelamineerde liggers volgen het krachtenverloop. Het dak kraagt aan weerszijden tien meter uit. Een stoer staaltje constructief ontwerpen.

Vanwege het agressieve zoutklimaat is er goed nagedacht over de toe te passen materialen. Het lariks wordt niet door het zout aangetast en het geanodiseerde aluminium, dat als gevelbekleding is toegepast, heeft ook weinig te verduren van het zilt. De beplanting rond het steunpunt is afgestemd op het zoute klimaat.

Daar waar het risico op beschadiging ten gevolge van bedrijfsactiviteiten het hoogst is, is (geprefabriceerd) beton gebruikt. De houtconstructie heeft zoveel mogelijk droge verbindingen, waardoor de spanten eenvoudig uit elkaar te halen zijn en ze elders kunnen worden hergebruikt. De zoutloods en de stalling zijn voorzien van grote vloeistofdichte vloeren, waardoor er geen vervuiling van het milieu ontstaat. 

Het dak van de stalling is volledig bedekt met zonnepanelen. Die panelen vormen gelijk het waterdichte dak. Er is dus geen aparte (waterdichte) dakconstructie gemaakt. Bewoners uit Houten nemen door middel van een coöperatie zonne- energie van dit dak af. Kortom, een gevleugelde krachtpatser.

Project gegevens 

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat


Architect

studioSK
(projectarchitect: Tjerk van de Lune
i.s.m. Peter Heideman) 

Ingenieursbureau
Movares Nederland B.V.
(constructies, BIM, bouwkunde, installaties, landschap, kosten, management)

Aannemer
Peek Bouw & Infra
&
Van Norel Bouwgroep


Fotografie

Rindert van den Toren


Oplevering

2018 – heden 

Op zoek naar iets anders?